Oferta dla dzieci i młodzieży:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Terapia indywidualna
  • Terapia grupowa
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • Konsultacje psychodietetyczne

Oferta jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu relacji. Mają problemy z odnalezieniem się w grupie. Mają trudności wynikające z zaburzonego rozwoju. Przejawiają zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania się, zachowania eksternalizacyjne, problemy z kontrolą emocjonalną (napady złości, agresja, nieśmiałość). Mają trudności z samoakceptacją. Przejawiają zachowania, które budzą wątpliwości rodziców, co do ich wpływu na zdrowie dziecka – nadużywanie Internetu, gier komputerowych. Przejawiają niepokojące zachowania dotyczące odżywiana (odmawiają jedzenia, nadmiernie kontrolują ilość spożywanych posiłków, jedzą kompulsywnie, mają trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi). Mają trudności w obszarze edukacji, wynikające z trudności w funkcjonowaniu.

 

Nasi psycholodzy:

mgr Jaśmina Sola

pon:
wt:
pt:
sob:

 

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Tomaszek-Deptuch

 

pon:
wt:
śr:
czw:
pt: