Oferta dla osób dorosłych:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Terapia indywidualna
  • Terapia partnerska/małżeńska
  • Konsultacje psychodietetyczne

Oferta przeznaczona jest dla osób dorosłych, które poszukują pomocy w zakresie zaburzeń nastroju, problemów w relacjach interpersonalnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, trudności w utrzymaniu prawidłowej wagi), problemów z samooceną, będących w żałobie oraz wymagających wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.