Dla dzieci i młodzieży:

Świadczenie pomocy psychologicznej obejmuje :

  • skoncentrowanie na odnalezieniu źródła trudności
  • wsparcie psychologiczne w stresujących sytuacjach życiowych
  • pomoc w uporaniu się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu
  • wzmocnienie zasobów dziecka/nastolatka
  • budowanie kompetencji dziecka/nastolatka w obszarach stanowiących trudności
  • pomoc rodzicom w zrozumieniu niepokojących zachowań i emocji ich dziecka
  • wsparcie rodziców w procesie wychowawczym
  • pomoc w zrozumieniu funkcjonowania dziecka