Dla dorosłych:

Świadczenie pomocy dla osób znajdujących się w sytuacji wymagającej wsparcia np.:

 • w trudnej sytuacji życiowej, np. separacja, depresja, całkowita izolacja od społeczeństwa
 • sytuacji kryzysowej
 • trudność w samooakceptacji
 • nagłego zdarzenia losowego np. żałoby
 • trudnej sytuacji rodzinnej np. konfliktów, rozwodu
 • trudnych przeżyć osobistych np. niskiej samooceny, lęku, częstych stanów smutku, osamotnienia, przygnębienia
 • przywrócenie równowagi psychicznej

Jeżeli trapią Państwa jakieś negatywne emocje, nieprzyjemne stany emocjonalne, a nie do końca są Państwo przekonani, czy te sprawy wymagają wsparcia psychologicznego, zapraszam na wywiad/ konsultacje.
Pomoc psychologiczna on-line – konsultacje, oraz sesje w przypadku, gdy nie mają Państwo możliwości spotkania się osobiście z psychologiem. Jeśli mają Państwo problemy z dojazdem, lub zwyczajnie nie chcą Państwo tracić czasu na dojazdy zapraszam do skorzystania z pomocy on-line. Przy spotkaniach on-line proszę zadbać o swój komfort i znaleźć takie pomieszczenie, aby mogli Państwo swobodnie porozmawiać, bez udziału innych osób, które mogą być rozproszeniem w rozmowie.

 • Konsultacja/wywiad psychologiczny indywidualny – 1 spotkanie
 • Sesja psychologiczna indywidualna – maksymalnie 10 spotkań
 • Konsultacja/wywiad psychologiczny dla par – 1 spotkanie
 • Sesja psychologiczna dla par – maksymalnie 10 spotkań
  Każda sesja psychologiczna jest rozpatrywana indywidualnie, może również trwać krócej niż 10 spotkań, np. 3-4 spotkania.