Dla dorosłych:

Świadczenie pomocy psychologicznej obejmuje :

  • skoncentrowanie na odnalezieniu źródła trudności
  • wsparcie psychologiczne w doświadczanym kryzysie lub stresujących sytuacjach życiowych
  • pomoc w uporaniu się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniuwsparcie w trudnościach z samoakceptacją
  • rozwijanie prawidłowego systemu radzenia sobie z emocjami
  • poszerzenia samoświadomości
  • terapie par – pomoc w tworzeniu wzajemnie satysfakcjonującej relacji