Szkolenia językowe dla sektora korporacyjnego

 

Oferta handlowa PDF

Oferujemy

Przez cały okres nauki, nasz dział kształcenia, nadzoruje poprawny przebieg realizacji materiału z danego kursu językowego. Lektorzy zobowiązani są do sporządzania comiesięcznych raportów z przeprowadzonych zajęć. 

 • Test sprawdzający poziom znajomości języka
 • Materiały szkoleniowe
 • Bezpłatny dojazd lektora
 • Stałe stawki godzinowe
 • Egzamin końcowy
 • Certyfikat ukończenia kursu

Organizujemy:

Szkolenia z języka ogólnego

 • język obcy w biurze i w podróży służbowej

Szkolenia specjalistyczne

 • księgowość, ekonomia
 • finanse i bankowość
 • język prawny i prawniczy
 • przemysł morski
 • przemysł lotniczy

Szkolenia branżowe

 • budownictwo i architektura
 • turystyka i hotelarstwo
 • gastronomia
 • opiekun dla dzieci
 • opiekun osób starszych

Dlaczego my?

Sitrax École to szkoła języków obcych, która stawia sobie za główny cel wysoką jakość nauczania, dlatego też przy doborze lektorów zwracamy szczególną uwagę na ich wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności interpersonalne. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszym Klientem, stale nadzorujemy efektywność prowadzonego kursu, dajemy możliwość wprowadzania zmian w miarę potrzeb.

Cena szkolenia

Koszt uzależniony jest od następujących czynników:

 • Częstotliwości kursu i jego długości
 • Typu szkolenia
 • Ilości słuchaczy (zajęcia grupowe, indywidualne)
 • Miejsca szkolenia
 • Narodowości oraz specjalizacji lektora