Nauczanie języka polskiego jako obcego jest istotnym elementem, pozwalającym na swobodne porozumiewanie się nie tylko w biurze, ale i również w życiu prywatnym.

Przez podnoszenie kompetencji swoich pracowników przyczyniacie się Państwo do promowania naszej kultury oraz pięknego języka polskiego.

W nauczaniu języka polskiego jako obcego najważniejsze jest indywidualne poznanie potrzeb językowych każdego pracownika, w celu opracowania skutecznego planu nauczania.