ul. Oliwska 106 , 80-209 Chwaszczyno/ CENTRUM EDUKACYJNE ul. Oliwska 66, 80-209 Chwaszczyno

email: biuro.chwaszczyno@sitraxecole.eu
kom: 571-801-966