TERAPIA obejmuje głównie :

  • poradnictwo dla rodziców:
    • w zakresie oceny rozwoju mowy i komunikacji ich pociech (wiek niemowlęcy i przedszkolny),
    • edukację w zakresie profilaktyki nabywania i utrwalania złych nawyków żywieniowych we wczesnym dzieciństwie, warunkujących w przyszłości niepożądaną pracę narządów mowy)
  • ocenę budowy narządów artykulacyjnych oraz sposobu realizacji mowy,
  • diagnostykę w zakresie zaburzeń rozwoju mowy (brak komunikacji werbalnej, zanik mowy, opóźniony rozwój mowy),
  • terapię dysfunkcji oraz wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, niepłynność i in.)

Dodatkowo:

  • zajęcia z emisji głosu dla osób zawodowo posługujących się głosem
  • warsztaty prawidłowego oddychania dla dzieci i dorosłych