Oferta:
 • diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna
 • badanie sprawności narządu artykulacyjnego pacjenta
 • badanie narządu słuchu fonemowego
 • badanie lateralizacji
 • terapia wad wymowy u dzieci i młodzieży
 • terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • profilaktyka logopedyczna
 • terapia ręki

Terapia neurologopedyczna obejmuje między innymi:

 • terapię opóźnionego rozwoju mowy, afazji/dysfazji dziecięcej
 • terapię mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi
 • terapię mowy u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • terapię całościowych zaburzeń rozwoju: autyzmu, zespół Aspergera
 • terapię dysartrii i dyslalii
 • terapię afazji u osób dorosłych
 • stymulację rozwoju mowy

Dodatkowo:

 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania, czytania, liczenia (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • konsultacje i porady logopedy
 • konsultacje z zakresu integracji sensorycznej
 • zaświadczenia logopedy na studia